Dane Podstawowe

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Pesel

Numer telefonu

Adres email

Ulica i numer domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Najblizszy oddział

Wykształcenie

Nazwa uczelni/szkoły

Wydział/kierunek

Inne uczelnie

Status

Kwalifikacje/Uprawnienia

Informacje o zatrudnieniu

Rekomendacje

W jakim biurze pracował/a Pan/i jako wychowawca kolonijny

Kursy

kurs kierownika
kurs wychowawcy
nauczyciel (czynny)

Uprawnienia i kwalifikacje

instruktor plywania
trener personalny
instruktor harcerstwa
instruktor tańca
instruktor ratownik WOPR
instruktor windsurfingu
instruktor żeglarstwa
instruktor piłki nożnej
instruktor piłki siatkowej
instruktor piłki koszykowej
instruktor fitnes
instruktor sportów walki
instruktor jazdy konnej
instruktor tenisa ziemnego
doświadczenie w survivalu
instruktor skateboardingu

Języki obce

Język Angielski

biegły
komunikatywny
nie znam

Język Hiszpański

biegły
komunikatywny
nie znam

Język Włoski

biegły
komunikatywny
nie znam

Język Francuski

biegły
komunikatywny
nie znam

Język Niemiecki

biegły
komunikatywny
nie znam

Dodatkowe informacje o kandydacie


Predyspozycje do pracy z dziećmi

akadamia szkrabusiów (5-10lat)
dzieci młodsze (11-13 lat)
młodzież (14-18 lat)

Zainteresowania


Artystyczne

gra na instrumentach (np. gitara)

(napisz w zainteresowaniach jaki instrument)

taniec

(napisz w zainteresowaniach jaki gatunek)

plastyczne
teatralne
śpiew
fotografia
kulinaria
zajęcia cyrkowe
moda/uroda/wizaż

Inne zainteresowania


Sportowe

fitnes
piłka nożna
piłka siatkowa
pływanie
windsurfing
sporty walki
deskorolka
rolki
survival
jazda konna
windsurfing
deskorolka

Inne zainteresowania


Pozostałe

gry komputerowe
gry intelektualne
gry fabularne
konsole do gier
matematyka
informatyka
nauczanie j. angielskiego
dziennikarstwo
modelarstwo
chemia i fizyka
kultura dalekowschodnia
kulinaria
fotografia
fantastyka
komiksy (Marvel,DC)
pierwsza pomoc
ASG
survival
majsterkowanie i prace techniczne
wędkarstwo

Inne zainteresowaniaZgody

Czy wyraża Pan/i zgodę na udostępnianie swojego numeru telefonu komórkowego rodzicom na czas zatrudnienia przez biuro (tylko przy imprezach krajowych)

tak
nie

Czy był/a by Pan/i zainteresowany/a konwojami uczestników

tak
nie

Terminy wyjazdów

Czerwiec

od
do

Lipiec

od
do

Sierpień

od
do

Załączniki

Dodaj zdjęcie


Zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawcy/kierownika


Zaświadczenie o niekaralności (nie dotyczy czynnych nauczycieli)


Legitymacja instruktora


Zaświadczenie o zatrudnieniu (czynny nauczyciel)


Oświadczenie o 3 letniem stażu pracy z dziećmi i młodzieżą (kierownik)

Do podpisania umowy niezbędne są oryginały wszystkich dokumentów do wglądu.


Stała kadra

GDZIE BYŁEM


GDZIE CHCE JECHAĆ


UWAGI


Oświadczenia

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę

tak
nie

Nazwa firmy

Urząd Skarbowy

Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzam składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

tak
nie

Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

tak
nie

Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

tak
nie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez B.T. Jaworzyna Tour. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rynek Podgórski 7, 30-518 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przetwarzania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Dane mogą być przekazane przez B.T. Jaworzyna Tour spółkom wchodzącym w skład Grupy kapitałowej B.T. Jaworzyna Tour Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania